Dorothy Leigh Sayers - Człowiek, który znał sposób